Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR DEZE WEBSITE EN DIENSTEN

INTRODUCTIE

Deze website wordt beheerd door:

Di-Jet NV
6, Zone du grand Pré
7750 Amougies
Belgium
Tel: 00 32 475 836 874
BTWnr: BE0 428 205 015

De website biedt toegang tot een aantal diensten die kunnen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden. De diensten omvatten:

 • de mogelijkheid om digitale afbeeldingen te uploaden naar de website of digitale afbeeldingen naar ons te e-mailen, zodat we ze namens u kunnen verwerken;
 • de mogelijkheid om producten te bestellen met de afbeeldingen die zijn geüpload naar de website of per e-mail naar ons verzonden zijn.
 • De mogelijkheid om reeds bedrukte producten te kopen

 Deze voorwaarden hebben betrekking op de relatie tussen u en ons. De website (en op de website aangeboden diensten) kan alleen worden gebruikt als u akkoord gaat met deze voorwaarden. U mag alleen gebruik maken van de website in overeenstemming met deze voorwaarden.

Alleen personen van achttien jaar en ouder kunnen akkoord gaan met deze voorwaarden en de website of de aangeboden diensten via de website gebruiken.

We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. We plaatsen de gewijzigde voorwaarden op de website, dus hou er rekening mee dat ze na verloop van tijd kunnen veranderen. Wij eisen dat u opnieuw kennis neemt van deze voorwaarden wanneer u (opnieuw) gebruik maakt van deze website. De gewijzigde voorwaarden zullen in werking treden zodra ze op de website worden geplaatst en het gebruik van de website (of van via de website aangeboden diensten), na dat moment zal worden onderworpen aan de gewijzigde voorwaarden.

Opmerking - Verkoopvoorwaarden worden behandeld in het aankoopstadium - hetzij bij de online aankoop of op onze bestelformulieren. Zorg ervoor dat u deze leest op het moment van bestellen. Als u een bestelling per telefoon bij ons wil plaatsen (als u om welke reden dan ook geen gebruik kunt maken van de online aankoopfaciliteit of de bestelformulieren), dan zullen wij u wijzen op het feit dat de voorwaarden van toepassing zijn. Het verstrekken van betalingsgegevens impliceert dat u, als koper, de voorwaarden aanvaardt.

Als een richtlijn vindt u navolgend de LEVERINGSCONDITIES :

U bevestigt aan Di-Jet NV [de verkoper] dat u eigenaar bent of toestemming heeft om de afbeelding(en) te gebruiken. Wij zijn helaas niet in staat om terugbetalingen te geven. In het onwaarschijnlijke geval van een fabricagefout zal deze worden hersteld. U aanvaardt het feit dat een foto wanneer deze vergroot wordt definitie kan verliezen en dat kleurvariatie kan optreden in het afgewerkte product. Bij annuleringen brengen wij 20% in rekening. In het onwaarschijnlijke geval van een probleem met het product dient dit binnen 14 dagen  na ontvangst onder de aandacht te worden gebracht. Foto bijsnijden en bewerken: U aanvaardt dat we een zekere mate van bevoegdheid hebben om afbeeldingen bij te snijden, aan te passen en te bewerken om het beste resultaat te bereiken. Als u nog vragen heeft over het bewerken, kunt u dit vermelden bij ‘Opmerkingen’. Rode ogen, vlek reductie, datumstempel verwijderen en zwart /wit conversie zijn gratis en naar eigen goeddunken. Di-Jet NV is niet verplicht om deze aanpassingen te doen en doet dit zonder aansprakelijkheid om te helpen om de beste resultaten te bereiken.

Opmerking - Alle Product Afmetingen zijn vrij accuraat, maar door de aard van het maken van op maat gemaakte producten met de hand, en één voor één, zitten er marginale omvangsverschillen in het afgewerkte product ten opzichte van de maten vermeld op deze website. Af en toe kunnen we materialen vervangen en het productontwerp aanpassen uit productieoverwegingen in relatie tot leverings,- of voorraadtekorten.

Opmerking - Alle Promotie afbeeldingen van onze producten zijn goede voorbeelden van wat we doen. We garanderen niet dat het uiteindelijke product precies hetzelfde zal zijn als de afbeelding op deze website. Er worden vaak verbeteringen gedaan aan producten die niet zichtbaar zijn op de promotie foto's, en het is mogelijk dat indien een component niet beschikbaar is een variant van dit onderdeel in het product wordt verwerkt.

Opmerking - Levertijden zijn vermeld in goed vertrouwen. Overal waar een levertijd wordt vermeld, dient deze als richtlijn, we garanderen niet dat de producten op een bepaalde datum bezorgd worden. We zullen ons best doen om aan deze termijnen te voldoen, maar kunnen het niet garanderen.

Afbeeldingen

U kunt digitale afbeeldingen zelf uploaden naar de website of e-mailen naar ons om ze te uploaden en op te slaan op de website. Wij geven voor de afbeeldingen geüpload naar de website of per e-mail naar ons gestuurd de voorkeur aan digitale foto's in JPEG-formaat (.jpg), maar we accepteren en werken ook met andere bestandsformaten zoals PDF en TIFF.

Door of namens u geüploade afbeeldingen, die vervolgens worden omgezet in een gepersonaliseerd product zullen (onder voorbehoud van de beperkingen in deze voorwaarden) beschikbaar worden gesteld voor weergave aan andere gebruikers van deze site in onze Galerij. U heeft de mogelijkheid om toestemming om dit te doen te weigeren in het bestelstadium.

Wat u mag doen

U heeft toegang tot een deel van de website die niet beveiligd is met een wachtwoord. De toegang tot sommige delen van de site is alleen beschikbaar met een geldig wachtwoord. U heeft geen toegang tot deze gedeeltes zonder een geldig wachtwoord.

U kunt één exemplaar per bezoek afdrukken van elke individuele pagina of een deel van een pagina (anders dan uw eigen afbeeldingen) van de website voor uw eigen persoonlijk gebruik. Op voorwaarde dat u in uw recht staat om dat te doen, kunt u zoveel kopieën van uw eigen afbeeldingen afdrukken als u wilt. In beide gevallen mag u geen van de onder het kopje "Wat u niet mag doen" beschreven dingen doen.

Wat u niet mag doen

Het is niet toegestaan ​​om enig materiaal op de website te kopiëren (of afdrukken op papier, opslaan op een harde schijf of op enige andere manier), te distribueren (met inbegrip van de distributie van kopieën), te wijzigen of te bewerken op welke wijze dan ook of anderszins te gebruiken, behalve indien uiteengezet onder "Wat u mag doen"

Het is niet toegestaan om de website te gebruiken (of te kopiëren of materiaal van de website te gebruiken) voor commerciële doeleinden anders dan een commerciële transactie te doen met Di-Jet NV

Het is niet toegestaan om enig auteursrecht, handelsmerk of enig ander intellectueel eigendomsrecht in het originele materiaal van gekopieerd of afgedrukt materiaal van de website te verwijderen.

U dient uw wachtwoord te allen tijde veilig te bewaren. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door ongeautoriseerde toegang als gevolg van het niet geheim houden van uw wachtwoord.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen of ander materiaal te uploaden of te e-mailen naar ons om producten te bestellen die het volgende bevatten:

 • pornografisch of obsceen materiaal;
 • racistisch materiaal;
 • materiaal dat waarschijnlijk tot haat tegen een persoon of groep aanzet;
 • godslasterlijk materiaal;
 • lasterlijk of anderszins bruikbaar materiaal;
 • beelden van elke criminele daad;
 • materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij;
 • materiaal dat enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving overtreedt.

We kunnen naar eigen inzicht contact opnemen met wetshandhavingsinstanties als we geloven dat er iets onwettigs plaatsvindt of heeft plaatsgevonden in verband met de website (met inbegrip van het uploaden of e-mailen van foto's in strijd met de bovengenoemde beperkingen). We kunnen afschriften van alle relevante afbeeldingen of materialen verschaffen aan de wetshandhavingsinstanties en in dat verband kan ook toegang gegeven worden tot alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen door ons.

We kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken afbeeldingen verwijderen die zijn geüpload, ge-e-maild of ingediend om af te drukken in strijd met deze voorwaarden.

We kunnen weigeren om verdere diensten te verlenen aan iedereen die deze voorwaarden schendt.

U zult ons en onze functionarissen en medewerkers vrijwaren van elke vordering, actie, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die voortkomen uit:

enig gebruik door u of uw gasten van deze website in strijd met deze voorwaarden, alle beweringen dat het uploaden of e-mailen van foto's door u of namens u een schending is van het auteursrecht van een derde partij, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten;

elke bewering dat het verwerken, afdrukken of anderszins handelen met ons in overeenstemming met deze voorwaarden van alle afbeeldingen geüpload of per e-mail door u of namens u een schending is van het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

Rechten

U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voor de beelden die u hebt geüpload naar de website of per e-mail aan ons hebt verzonden.

We kunnen materiaal verwijderen of weigeren naar eigen goeddunken.

Om de website en bijbehorende diensten te gebruiken is het een voorwaarde dat u het recht hebt om de afbeeldingen te kopiëren, te uploaden of anderszins te gebruiken in relatie tot de website en om ons toe te staan deze te verwerken of te behandelen in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag geen materiaal uploaden, naar ons e-mailen, of ons verzoeken om af te drukken of anderszins te behandelen in relatie tot deze website tenzij u het recht heeft om dit te doen en ons toestaat om dergelijke afbeeldingen of ander materiaal te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Bijvoorbeeld, u kunt geen foto's van een andere website of andere publicatie gebruiken, tenzij u toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar.

Werking van de website

We kunnen het formaat en de inhoud van de website (of producten of diensten aangeboden op deze website) op elk moment wijzigen.

We kunnen de werking van deze website beëindigen of opschorten (of de levering van producten of diensten die worden aangeboden via deze website beëindigen of opschorten) voor werkzaamheden en onderhoud, om de inhoud bij te werken of om een ​​andere reden. Wij kunnen dit doen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij adviseren u om back-ups van al het materiaal dat u aan ons verstrekt te houden. In het bijzonder is het uw verantwoordelijkheid om reservekopieën van afbeeldingen geüpload door u of per e-mail aan ons verzonden te bewaren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bijhouden van back-ups of voor het verlies, verwijderen of corruptie van enige afbeeldingen of enig ander materiaal.

Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens via deze website aan ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. Lees dit zorgvuldig door voordat u verder gaat. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan ons gaat u akkoord met het gebruik ervan in overeenstemming met ons privacybeleid.

Diensten / producten

Zodra u een bestelling plaatst voor goederen of diensten via deze website (met inbegrip van een order voor producten of diensten), wordt de bestelling niet behandeld als zijnde geaccepteerd totdat u een bevestiging van ons ontvangen heeft dat dit het geval is. Deze bevestiging kan per e-mail of per post zijn.

De beslissing over de vraag of we een bestelling van u accepteren, is naar eigen goeddunken en we zijn hier niet aan gebonden.

We kunnen, naar eigen goeddunken, de gehele of een deel van de betaling restitueren ten aanzien van de betrokken bestelling maar we behouden ons het recht voor om de volledig order in rekening te brengen alsof de producten waren verzonden. Bij verzending naar buiten de EU kunnen lokale gewoonten en kosten die buiten onze controle vallen van toepassing zijn, gebaseerd op de douane-wetgeving van het ontvangende gebied. We zijn niet verplicht om deze te vergoeden indien deze kosten zich voordoen en deze kosten komen derhalve voor rekening van de ontvanger.

Om de continuïteit van de service te waarborgen behouden wij ons het recht voor om alternatieve materialen te gebruiken in de productie, ten opzichte van die op de website vermeld staan.

Aanbiedingscodes kunnen van tijd tot tijd worden gepubliceerd als onderdeel van een promotie. Aanbiedingscodes kunnen een gratis product of een korting bieden op een deel van een bestelling. Aanbiedingscodes kunnen alleen worden gebruikt voor online bestellingen via deze website. Een maximum van een aanbiedingscode kan worden gespecificeerd per bestelling. Tenzij anders aangegeven, zullen porto en verpakkingskosten nog steeds van toepassing zijn op bestellingen waarvoor een aanbiedingscode gebruikt is. Nadere voorwaarden kunnen van toepassing zijn en indien dit het geval is zal deze worden gepubliceerd met de relevante actiecode.

Wij zullen ons in alle redelijkheid inspannen om snel te antwoorden op alle correspondentie. Dergelijke antwoorden kunnen gegeven worden per e-mail of per post.

Annulering

Wij kunnen uw bestelling annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken.

Zodra uw bestelling is geannuleerd, worden uw foto's verwijderd uit onze systemen. We zullen alle gelden die verschuldigd zijn in een dergelijke omstandigheid terugbetalen.

Vragen of klachten

Klachten of claims moeten binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen, of in het geval van niet-levering, binnen een redelijke tijd nadat de goederen werden verwacht aan te komen, aan ons kenbaar gemaakt worden. Zie ons retourbeleid.

Als u een vraag of klacht heeft, neem dan contact met ons.
Overeenkomstig met de EU-wet, kunnen de producten niet geretourneerd worden, omdat ze gemaakt zijn volgens uw specificaties of gepersonaliseerd zijn door u. Wij kunnen, naar eigen inzicht, andere oplossingen overwegen.

Wet en jurisdictie

Deze voorwaarden (en de levering van goederen en diensten door ons) vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. In het geval van een geschil in verband van deze voorwaarden of in verband met de levering van goederen en diensten door ons hebben Belgische rechtbanken exclusieve jurisdictie over een dergelijk geschil.